FOD

Face of DvG

FOD is ‘n aanlyn kompetisie om ‘n UNIEKE foto-sessie by DvG productions te wen.

Dit is ‘n kompetisie vir jou om te sê, deel of adverteer wat ookal jy wil van jouself of jou werk. Deur om vir my toestemming te gee om jou Self Geneemde fotos te bewerk met jou naam, van en dalk troetelnaam in die foto te sit… en Dan sal die foto op ons netwerk geplaas word, vir jou om te deel met jou netwerk soos jy wil.

DIS ALLES OOR DIE KUNS

Ek is ‘n grafiese ontwerper. Wat UNIEKE fotos maak wanneer ek die toestemming het van die fotograaf. “dit is hoekom ek vir “SelfShot” fotos vra. As die fotos wel nie Self Geneem is nie, dan sal ek graag blootstelling vir die fotograaf wil gee.

Send your selfie images with your name, surname, location and whatever you would like to SAY, SHARE or ADVERTISE about yourself to write@dvg109.com

All images that’s being sent are saved. Therefore, please keep the entries new. PS, if you are planning on sending more than one photo. Then please attach the images to one email.

Then I will reply with more information. Or with your personalized link, the competition is being judged by the amount of views you get on your post. The photo will be the feature of the post, and sharing or liking the feature on social media does not count as a vote.

Please Contact Us if you would like some more information.